Hem Meymenetsiz Hem Fodul Hem de Rüsva

Meymenetsiz: Ben bu kelimeyi uzun bir süre “meymeletsiz“ diye söylerdim. “Uğursuz, suratsız, huysuz“ anlamlarına gelen sözcük Arapça’da“bereket, mutluluk, uğurluluk“ anlamına gelen “meymenet“e Türkçe yokluk eki -siz getirilerek sıfatlaştırılmış. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Fodul:“Hem kel hem fodul“ deyiminden tanıdığımız bu kelime de Arapça bir sıfat olan “fudül“ün “üstünlük taslayan, kibirlenen“ anlamıyla Türkçe’deki yerini almış kullanımı. Rezil Rüsva Olmak: Aslında bu kullanımda ciddi bir anlatım bozukluğu var ama … Hem Meymenetsiz Hem Fodul Hem de Rüsva yazısını okumaya devam et