Hem Meymenetsiz Hem Fodul Hem de Rüsva

[important color=red title="e-vren sözlüğü (3)"]Meymenetsiz: Ben bu kelimeyi uzun bir süre "meymeletsiz" diye söylerdim. "Uğursuz, suratsız, huysuz" anlamlarına gelen sözcük Arapça'da "bereket, mutluluk, uğurluluk" anlamına gelen "meymenet"e Türkçe yokluk eki -siz getirilerek sıfatlaştırılmış. Fodul: "Hem kel hem fodul" deyiminden tanıdığımız bu kelime de Arapça bir sıfat olan "fudül"ün "üstünlük taslayan, kibirlenen" anlamıyla Türkçe'deki yerini almış … Hem Meymenetsiz Hem Fodul Hem de Rüsva yazısını okumaya devam et