Hem Meymenetsiz Hem Fodul Hem de Rüsva

Meymenetsiz: Ben bu kelimeyi uzun bir süre meymeletsiz diye söylerdim. Uğursuz, suratsız, huysuz anlamlarına gelen sözcük Arapça’dabereket, mutluluk, uğurluluk anlamına gelen meymenete Türkçe yokluk eki -siz getirilerek sıfatlaştırılmış.

Fodul:“Hem kel hem fodul deyiminden tanıdığımız bu kelime de Arapça bir sıfat olan fudülün üstünlük taslayan, kibirlenen anlamıyla Türkçe’deki yerini almış kullanımı.

Rezil Rüsva Olmak: Aslında bu kullanımda ciddi bir anlatım bozukluğu var ama artık deyimleşmiş olduğu için biz şimdilik “full dolu”lara kafayı takmış durumdayız. Rezil, Arapça’dan dilimize geçmiş alçak, aşağılık anlamlarına gelen bir sıfat. Rüsva da Farsça bir kelime ve yine rezil anlamına geliyor. Böylece biz bu deyimi kullanırken düştüğümüz aşağılık durumu hem Arapça hem Farsça söyleyerek pekiştirmiş oluyoruz :)

Bu yazının bibliyografyası:
Türkçe Sözlük; TDK
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat; Ferit Devellioğlu

evrengunlugu.net, 5. yılında sosyal sorumluluk gereği Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin kampanya ve projelerini destekleme kararı almıştır. Ziyaretçilerini de TOFD’a destek olmaya davet etmektedir. TOFD’a ulaşın; gönüllü olun; 3430‘a boş bir sms atarak Akülü Tekerlekli Sandalye Kampanyasına 5 TL’lik bağışta bulunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir