Stalklama Ne Demek?

Stalklama Nedir?

Stalklama, siber alemde bir kullanıcının profilini gizlice takip edip paylaşımlarının izini sürerek onun hakkında ayrıntılı bilgi edinmeye denir. Stalk, sessizce yaklaşma, sessizce sokulma, gizlice izleme, sinsince yürüme demektir. İngilizce kökenli stalklama sözcüğünü Oxford Dictionaries, “birine istenmeyen veya saplantılı bir ilgi ile tacizde bulunarak sıkıntı vermek” şeklinde tanımlar.

Gerçek hayatta da yapılan stalklamanın çevrim içi ortamda, internette yapılanına siberstalklama (cyberstalking) denir. Oxford sözlük siber stalklamayı birini korkutmak, taciz etmek amacıyla ona herhangi dijital platform üzerinden defalarca mesajlar göndermek, çeşitli iletişim yöntemlerini bu amaçla kullanmak olarak tanımlar.

Stalklama Nasıl Yapılır?

Stalklama internette, sosyal medya hesaplarında dikizleme, iz sürme, takip etmedir. Stalklamada takipçi interneti, kendisine seçtiği kurbanı taciz etmek amacıyla kullanır. Bunun için sosyal ağlar üzerinden DM yoluyla mesajlar atabilir, kurbanın fotoğraf ve video paylaşımlarına onunla ilgili gerçeği yansıtmayan yorumlar yapabilir hatta kurbanını kötüleyen sahte (face) hesaplar açabilir, web sitesi kurabilir. Siberstalk, kimi zaman mağdurun banka hesapları, e-posta giriş bilgileri gibi kişisel verileri elde etmeyi de amaçlayabilmektedir. Siber suçlardan kabul edilen siberstalklama, kurban seçilen mağdur kişiye maddi manevi büyük zarar verebilmektedir. Teknolojinin, internet kullanımın yaygınlaşması, sosyal mecraların artması siberstalkerların stalklama çeşitlerini yaygınlaştırmasını, yeni taciz yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktadır.

Stalklama suç kabul edildiği gibi aynı zamanda davranış bozukluğu da sayılmaktadır. Çünkü stalklayan kişi, izini sürdüğü kurbanın özel hayatıyla ilgili merak duygusunu giderebilmek için siber zorbalığa ve siber tacize varacak yöntemlere başvurabilmekte, stalklama sapkınlığa varacak boyutlara ulaşabilmektedir. Ancak günümüzde sosyal ağların yaygınlaşması ve herkese açık paylaşımların artmasıyla stalklama suç ve davranış bozukluğu yerine normal karşılanan bir eylem olarak algılanmaya başlamıştır. Kişisel profiller, sosyal ağlarda açılan hesaplarla artmış; bu da stalklama eylemini sosyal medyada rutinleşen bir eyleme dönüştürmüştür.

Son Okuma Nedir?

“Editörler editörü” unvanına sahip Selahattin Özpalabıyıklar’dan editörlük eğitimi alırken “Eskiden ‘son okumacı’ diye bir şey yoktu” demiş, yayınevlerinin “son okuma”yı sonradan icat ettiklerini söylemişti. Editörlük çalışmaları içerisinde eskiden “son okuma”, “son okumacı” kavramları olmasa bile baskıya girecek, yayımlanacak yazılarda son okumanın önemli bir fark yarattığı kesin. Son kez okunup kontrol edilmeyen bir metinle, titiz bir son okumadan geçirilip düzenlenmiş metin arasında elbette bir fark olacaktır. Peki son okuma nedir? Son okumayla tam olarak ne kastediliyor?

Son okuma, başkası tarafından yazılmış ve yine başkası tarafından redaksiyonu yapılmış metinlerin farklı bir kişi tarafından yeni bir gözle okunup, hataların tespit edilip işaretlenmesidir. Mesleki körlükten dolayı editör, redaktör ya da yazıyı yazan kişi yazım ve noktalama yanlışlarını gözden kaçırabilir. Metin, redaksiyondan sonra metni daha önce görmemiş üçüncü bir göze baştan sona okutulur. Son okuyucu, varsa tespit ettiği yanlışları not ederek editöre ya da redaktöre iletir.

Son okuma ile redaksiyon genellikle birbirine karıştırılır. Son okumacı, kendisine son okuma için gönderilen metnin içeriğini değerlendirmez. Metne editoryal müdahalede bulunmaz.

Son okuma nasıl yapılır?

Son okuma denince “mesafeli okuma” ve “körlemesine okuma” kavramları da karşımıza çıkacaktır. Bu aşamada son okuyucuya edit edilmemiş ya da edit edilmiş metin verilebilir. Örneğin editörün düzeltme notlarının yer aldığı taslak üzerinden son okumanın yapılması da istenebilir. Önemli olan son okuyucunun metni ilk kez görmesidir. Editörün, son okumayı yapacak kişiye dikkat edilmesi gereken noktaların yer aldığı bir kılavuz verilmesi daha sağlıklı olacaktır. Örneğin okumanın Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun son baskısı dikkate alınarak yapılması istenebilir. Ayrıca editör “tekrarların bulunması, kronolojinin gözden geçirilmesi” gibi talimatlar da verebilir.

Son okumacı nedir?

Son okumacı, deyim yerindeyse şahin gözlü olmalıdır. Öncelikli görevi yazım yanlışlarını bulup işaretlemektir. Ama görevi bununla da sınırlı değildir. Yanlış yerden kesilmiş satırları, satır sonunda yanlış heceden bölünmüş sözcükleri de tespit eder. Paragraf yanlışlarını da yakalayıp paragrafların yerlerini düzenler.

Son okuyucu ne yapar?

Son okuma işlemi, bir metnin baskıya / yayımlanmaya hazır hâle getirilmesi sürecinin en sonunda yer alıyor gibi görünse de son derece önemli işleve sahiptir. Çünkü editör ve redaktörler, metinle çok fazla meşgul olduklarından bazı hataları görmekte körleşebilmektedir. Son okumacı, metin üzerinde mesafeli okuma yapacağından dolayı gözen kaçan yazım ve noktalama işareti hatalarını daha net görebilecektir.

Redaksiyon Ne Demek?

Redaksiyon, herhangi bir yazının yazım hatalarının, teknik eksikliklerinin, anlatım bozukluklarının olup olmaması açısından dikkatle taranmasıdır. Bu açıdan redaksiyon ne demek sorusunun cevabı, “metin düzenleme, tashih, düzelti” sözcükleriyle sınırlandırılamayacak kadar ayrıntılıdır.

Redakte Etmek Ne Demek?

Yazarlar eserlerinin veya yayınevleri yayımlanacak kitapların öncelikle ciddi bir redaksiyondan geçirilerek okurla buluşmasını ister. Redaksiyonun kısa ifadesi olan redakte etmek de bu aşamada eserin metin, dil bilgisi ve teknik açıdan kusursuz hâle getirilmesi sürecidir. Bir yazıyı, kitabı veya dergiyi redakte etmek, güvenilir metinler ortaya çıkmasını sağlar, okurun elindeki metne saygısını artırır. Buraya kadarki tanımlar, redaksiyon nedir sorusuna da ayrıntılı bir cevap niteliğindedir.

Redakte Etmek TDK Tarafından Nasıl Tanımlanır?

Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük’te redakte etme fiilini “Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme” olarak tanımlar.

Redaksiyon TDK Tanımı

TDK’nın redaksiyon tanımına bakıldığında redaksiyonu “yazı yazma, kaleme alma” olarak tanımladığı görülür oysa yazı yazmanın veya bir metni düzeltmenin çok daha ötesindedir. Niçin böyle olduğunu anlatayım:

Redaksiyon Nasıl Yapılır?

Yazar ve editörün birlikte veya yazarın tek başına çalışarak dosya hâline getirdiği dosya / metin redaktöre iletilir. Redaktör, öncelikle metinde yazım hataları ve noktalama işaretleriyle ilgili eksiklik / fazlalık olup olmadığını tarar. Metnin redaksiyonu için ilk ve en önemli adım böylece tamamlanır. Redaksiyonda kelime ve noktalama işaretleri odaklı düzeltmelerden sonra cümlelere odaklanan redaktör, anlatım bozukluklarını, bilgi hatalarını tespit ederek düzeltir. Düzeltmeler doğrudan yapılabileceği gibi not alınarak yazarın da onayı ve bilgisine sunulmak üzere kendisine de iletilebilir.

Redaktör Nedir?

Redaktör, redaksiyonu yapan metin uzmanına denir. Kitaptan değil bizzat metinden sorumludur. Redaktörü, editörlük sürecinin en önemli adımını redaktör teşkil eder. Yayıncılık sektöründe sadece metin üzerinde çalışan kişi şeklinde de tanımlayabiliriz.

Redaksiyon Ücreti Ne Kadar?

Redaksiyon ücreti, mesleğin doğası gereği üretilen işe göre belirlenir. Bu sebeple yayınevlerinin önemli bir kısmı da bu hizmeti dışarıdan almayı veya editörlerinden redaksiyonu da yapmalarını istemeyi tercih etmektedir. Ücret, bazı redaktörler tarafından kelime adedine, bazı redaktörler tarafındansa sayfa adedine göre belirlenmektedir. Redaksiyonunun yapılması istenen metin kısa ve birkaç sayfadan ibaretse kelime adedi, kitap ya da dergi olacak şekilde çok sayfalıysa sayfa adedi göz önünde bulundurularak ücretlendirilebilir.

Online Redaksiyon

Online redaksiyon hizmeti verilebildiği gibi online redaksiyon eğitimi de vermek mümkün. Uzun süredir Zoom, Google Meet veya Facebook üzerinden online eğitimler vermekteyim. Bu eğitimler bire bir veya 5 kişiyi geçmeyecek gruplar hâlinde de olabilmekte. Online eğitim veya hizmet almak isterseniz evren@evrengunlugu.net adresinden benimle iletişime geçip ayrıntıları görüşebilirsiniz.

Türkçe Redaksiyon Programı

Redaksiyon, ciddi bir deneyim, uzmanlık ve dikkat gerektirdiği için bizzat alanında uzman redaktör tarafından yapılmalıdır. Son dönem Türkçe redaksiyon programı yaygınlaşmaktadır ancak söz konusu programlarla yapılan basit düzeltmelerden öteye geçememektedir. Redaksiyon yalnızca yazım hatalarının düzeltilmesi değildir. Anlatım bozuklukları, mantık hataları da bulunarak düzeltilir.

Redaksiyon Nedir?

Redaksiyon; yazılı bir metinde gerekli düzeltmelerin yapılması ve yazının yayımlanır hâle getirilmesidir. Redaksiyon nedir sorusunun cevabı, sadece yazılmış bir metin üzerinde düzeltme yapmak değildir. Yazım ve noktalama işaretlerine uygun şekilde yeni bir yazının ortaya konması da redaksiyondur.

Redaksiyon Ne Demek?

Redaktörlük, editörlüğün en ayrıntılı ve bu sürecin aslında en hassas adımıdır. Redaktör, redaksiyon sürecinde metni büyük titizlikle okur, metinde teknik yanlışlıklar ve tutarsızlıklar olup olmadığını kontrol eder. Varsa, metni bunlardan temizler.

Redaksiyon Niçin Önemli?

Nitelikli yayınevleri, ciddi bir redaksiyondan geçirilmemiş kitapları yayımlamaz, okuyucuyla buluşturmaz. Yazdığı esere ve kendine saygısı olan yazarlar da kitapları okurlarla buluşmadan önce eserin redaksiyondan geçirilmesine önem verir.

Yazım hataları, noktalama işaretlerinin eksikliği veya fazlalığı, anlatım bozukluğuyla dolu metinler okuru yazıdan soğutur. Ayrıca yazara ve yayınevine güveni de sarsar. Bu sebeple redaksiyon nedir sorusunun cevabı daha büyük bir önem taşımaktadır.

Redaktör Nedir? Redaktörlük Hizmeti

Redaktörün görevi nedir? Redaktör, çoğunlukla tamamlanmış bir metin, yazı üzerinde çalışır. Yayınevleri tarafından yayımlanmasına karar verilen veya yayıma hazırlık süreci her aşamada tamamlanmış yazılar redaksiyon yapılması için redaktöre verilir. Redaksiyon düzelti (tahsis), son okuma gibi işlerden farklı ve daha ayrıntılı bir çalışmadır.

Redaktör aynı zamanda tasarıma ait belli noktaları da biçimlendirmekle görevlidir. Metne dair tüm sorunları düzelttikten sonra metni kitap formatına getirilmesi için dizgiciye verilmek üzere hazır hâle getirir.

Redaksiyon Hizmetine İhtiyacınız Olabilir

Çok iyi yazıyor olabilirsiniz ancak yazım ve dil bilgisi kurallarına hâkim olamayabilir, noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerektiği yerler konusunda fazla bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Her yazı, profesyonel redaksiyona her zaman muhtaçtır. Profesyonel redaktör, yazıdaki noktalama işaretleriyle ilgili eksiklikleri gidermek, yazım yanlışlarını düzeltmekle yetinmez. Redaksiyonu düzeltiden (tashihden) ayıran da budur. Redaktör, gerektiğinde cümleleri yeniden kurar.

Redaktör, elindeki metinde yer alan bütün kusurları gidererek onu dizgiye hazırlar.

Redaksiyon Hizmeti Almak İstiyorum

Yazdığınız yazının profesyonel bir göz tarafından dikkatlice okunup düzeltilmesini istiyorsanız lütfen benimle İletişim sayfasından veya evren@evrengunlugu.net e-posta adresinden iletişime geçin.

Kış Tatilinin Akla Gelen İlk Adresi: Uludağ Nasıl gidilir? En uygun Oteller Hangileridir?

İstanbul ve çevre illerden kış aylarında yoğun ilgi gören Bursa Uludağ, tüm Türkiye’nin kış tatili için rezervasyon yaptırdığı bir destinasyon olarak dikkat çekiyor. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de akın ettiği bölge doğası, kayak merkezleri, gölleri ve konaklama seçenekleriyle misafirlerinden tam puan almayı başarıyor. 2542 rakımlı dağ, aynı zamanda Türkiye’deki ulaşımı en kolay kayak pistlerinin başında geliyor. Her seviyeden kayak severe uygun pistlerin bulunduğu Uludağ’da çok sayıda konaklama alternatifi de bulunuyor.

Continue reading →

Kışın Tadını Doyasıya Çıkarmak için 5 Kış Bahçesi Dekorasyonu Önerisi

Kış aylarının tadını doyasıya çıkarabilmek için sizler de kış bahçelerinizi birbirinden farklı şekillerde dekore edebilirsiniz. Evinizin huzurlu bir köşesi haline gelebilecek bahçeleri yaratabilmek için en iyi dekorasyon önerilerini takip edebilirsiniz.

1. Viktoryen Stil

Birçok kişinin kış bahçeleri için tercih ettiği viktoryen stili oldukça zengin ve estetik bir görünüm elde edebilmenizi sağlar. Alışık olduğunuz tarzın dışında kalan bu stil dikdörtgen yaşam alanlarından ziyade çokgen şeklindeki mimarisiyle dikkat çeker. Evinize ve bahçenize romantik bir hava kazandırmak istiyorsanız viktoryen stilini tercih edebilirsiniz.

2. İskandinav Stili

İskandinav ülkelerinin dekorasyon tarzını yansıtabilen bu stil minimalist tarzda kış bahçeleri elde edebilmenizi sağlar. Özellikle kış aylarında evinizde konforlu bir bölge yaratabileceğiniz İskandinav stili dekorasyon tarzıyla sıcak bir görünüş elde edebilirsiniz. Bu dekorasyon stilini uygularken minimallikten yana tercihler yapmanız yeterli olacaktır.

3. Modern Stil

Evinizin verandası veya terasının üstü kapalı şekildeyse bu tür alanları kış bahçelerine çevirmeniz sizler için kolay bir hal alabilir. Kapalı cam balkon sistemlerinden dilediğinizi seçtikten sonra dış cephelere doğru açılan tarafları pratik şekilde kapatmaya başlayabilirsiniz. Modern mimari içerisinde sık sık karşılaşılan kış bahçeleri tasarımı evinizin devamı niteliğinde görünür. Modern tarzdaki kış bahçeleri ile samimi bir hava yakalayabilirsiniz.

4. Ahşap Stili

Ahşap materyaller ile üretilen mobilyalara ve aksesuarlara sık sık yer vererek son derece göz alıcı bir tarz ortaya çıkarabilirsiniz. Bu tarzda halı gibi aksesuarları bol bol kullanabilirsiniz. Ahşap detaylar ile süslenen kış bahçeleri soğuk havalarda içinizi ısıtabilecek duruşuyla sizlere eşlik eder. Böylelikle bahçenizde keyifli şekilde vakit geçirmeye başlayabilirsiniz. 

5. Retro Stil

Eskitilmiş eşyalar ile oluşturabileceğiniz retro tarzında nostaljik bir görünüm elde edebilmeniz mümkündür. Geçmişin izlerini taşıyan romantik ve aynı zamanda sıcak bir kış bahçesi elde etmek istiyorsanız retro tarzını uygulayabilirsiniz. Retro stil içerisinde de tıpkı ahşap tarzında olduğu gibi bol bol aksesuar kullanabilirsiniz. Renk geçişlerini de aksesuar kullanımına ağırlık vererek pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Sonbaharda Trend Görünmek İçin 3 Stil Önerisi

Kimilerine göre romantizmin kimilerine göre de huzurun mevsimi olan sonbahar nihayet geldi! Sonbaharda da şıklığı elden bırakmayı düşünmeyenler yepyeni stil önerilerini mercek altına almaya hazırlanıyor. İçinde bulunduğumuz dönem moda dünyasında da özgürlükleri temsil ediyor. Bu nedenle kendinizi için stil belirlerken daha özgür ve daha rahat düşünebilirsiniz. 

Şort – Çizme Kombini

Sonbaharda sıra dışı bir stil oluşturmak yerine uzun zamandır kullanılan stilleri yorumlamak isteyenler gönül rahatlığı ile şort ve çizme kombinlerine yönelebilir. Süet çizmeler ile mini şort modellerini bir arada kullandığınızda çarpıcı bir duruş elde edeceğinizden de emin olabilirsiniz. Ancak bu kombinleri mutlaka şık takılarla da tamamlamanız gerekiyor. Takı seçiminizi de tercih ettiğiniz kıyafetlere göre yapabilirsiniz. 

Uzun Sweatshirt – Şeffaf Renkli Çorap Kombini

Salaş ve uzun sweatshirtlerin sonbaharın vazgeçilmezi olduğu biliniyor. Spor giyim tarzından ödün vermek istemeyenler güvenle bu kombinlere yönelebilir. Ancak altına jean ya da tayt giymek yerine şeffaf renkli çoraplar giyebilir ve bu sayede tarzınızı daha da güçlü kılabilirsiniz. Uzun ve kapüşonlu sweatshirt modelleri sonbahar modasının da en  sevilen parçalarından biridir.  

Crop – Hırka Kombini 

Geçtiğimiz yaz mevsimine adeta damgasını vuran crop çeşitlerini sonbahar mevsiminde de kullanmaya devam edebilirsiniz. yapmanız gereken sadece üzerine şık bir hırka ya da ceket giymek olacak. Bu sayede elegan stilinizi koruyabilir ve aynı zamanda sonbahar modasına da şık bir gönderme yapabilirsiniz. Bu stili tamamlamak için renkli takı modellerini tercih etmenizde fayda var. Böylelikle rengarenk bir görünüm elde ederek girdiğiniz her ortamda şıklığınız ile dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. 

Takılarda Neler Moda? 

2021 sonbahar modasında hangi takı modellerinin ön plana çıktığını merak ediyor musunuz? Elbette altın yine popülerliği elden bırakmıyor. Beyaz ya da sarı altın bilezik modelleri ise yılın modasına damgasını vurmaya devam ediyor. Sonbaharda güzelliğinizi ve zarafetinizi ön plana çıkarmanın en kolay yolu Altınbaş internet sitesine uğramaktır. Trendleri yansıtan en şık altın bilezikleri gayet uygun fiyatlarla satın alabilir ve böylelikle kombinlerinizi tamamlayan bu parçalarla zahmetsiz şıklığı siz de yakalayabilirsiniz.