OSMANLICA TÜRKÇE MİDİR?

"Osmanlıca, yazı dilidir ve Türkçeden ayrı bir dildir... Prof. Faruk K. TİMURTAŞ'ın da Osmanlıca Grameri'nde belirttiği gibi, Türkçe esas olmak üzere Arapça ve Farsça birçok kelime, şekil ve kaideleri içine alan ayrı bir dil'dir." "Osmanlıca, (...)yazı dili olarak, 15. yy.'dan 20.yy'ın başlarına kadar edebiyat, bilim ve resmi yazışma dili'dir. (...) Osmanlıcanın Türkçenin değişik bir biçimi … OSMANLICA TÜRKÇE MİDİR? yazısını okumaya devam et