Anonim nedir?

Anonim nedirsorunun cevabı için 16. yüzyılda Eski Yunancadaki ‘anonymos’a kadar gitmek gerekir. Eski Yunancada olumsuzluk ön eki ‘-an’  ve ‘isim’ anlamına gelen onymos (onoma) kelimesinin birleşiminden oluşan Anonymos, ‘isimsiz, ismi olmayan’anlamındadır.

Anonim kelimesinin İngilizcesi ‘anonymous‘tur. Merriam-Webster Dictionary’da anonim (anonymous) için ‘Yazarı,  kaynağı bilinmeyen; isimsiz, kimliği belirsiz, tanımsız; ferdiyeti, ayırt edici bir özelliği,tanınırlığı olmayan’ tanımları kullanılmaktadır. Oxford Dictionaries’te  anonim (anonymous) için ‘Belirli bir kişiye ait olmayan’tanımı mevcuttur. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükte ‘anonim’in anlamı ‘Adı sanı bilinmeyen; çok ortaklı; yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen’olarak verilmiştir.

Sıfat olan anonim, öznenin ‘bilinmezlik’ halini ifade eder. Türkçeye Fransızca ‘anonyme’ kelimesinin değişimiyle geçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir