İlahi Sınavın Cevap Anahtarı

Ben, bu dünyaya ilahi bir sınava tabi tutulmak üzere gönderildiğimize inananlardanım. Ama fâni sınavlara kapılıp hakiki sınavı layıkıyla verebildiğine de inanmayanlardanım. Çoğu zaman ilahi bir sınavın sürecinde olduğumu unutsam da bazı durumlar vesilesiyle bu durum aklıma gelebiliyor. Lakin şıkların ne kadarını doğru işaretliyorum, kestiremiyorum.

Kestiremediğim bir şey daha var: Şeytan, Allah‘la iddialaşmasaydı; Hz. Adem ve Hz. Havva nefislerine aldanmasalardı şu an nerede ne şekilde olacaktık?

facebook’evreni ] facebook sayfası ] twitter’evreni RSS abonelik

evrengunlugu.net

2010-2011 dönemindeki yayın süresince Acil İhtiyaç Projesi Vakfı‘nı, AİP Vakfı’nın proje ve çalışmalarını gönüllü olarak desteklemektedir.