Yabancılara Türkçemizi Öğretmeye Başladım

Birkaç yıldır almayı en çok istediğim eğitimlerden biriydi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (daha yaygın bir ifadeyle Yabancılara Türkçe Öğretimi) Sertifika Programı. Birçok üniversite bünyesindeki TÖMER’ler yılın farklı tarihlerinde bu sertifika programını açıyor. Ben de nihayet bu yıl, konuyu gündemime almaya fırsat bulup eğitimleri araştırdım; fiyat, süre ve tarihlerini inceleyip içlerinden birinde karar kıldım. Eğitim programı en uzun süre (70 saat) olan İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER’i tercih edip dersleri almaya başladım. Her ders, ne kadar doğru bir tercih yapmış olduğumu gördüm. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesi alanında otorite olmuş, bu alanda önemli kaynak kitaplara / makalelere imza atmış farklı üniversitelerden akademisyenlerin girdiği dersler, tamamen yabancısı olduğum alana dair teorik anlamda sağlam bilgiler edinmemi sağladı. Gözlemci olarak katıldığımız uygulamalı dersler de farklı bir deneyim kazanmamı sağladı ama kendi adıma eksik olan bir şey vardı: Yabancı öğrencilerin karşısına çıkmak.

Continue reading →